Soojusenergia tootmine ja müük

Soojusenergia tootmine ja müük

Meie klientideks on Tamsalu linna soojatarbijad.

Peamised soojatarbijad on korruselamud, spordihoone, kultuurimaja, kaks lasteaeda, gümnaasiumihooned, halduskeskus jne.

Soojuse hind alates 01.01.2023.a. on koos käibemaksuga 85,38 €/MWh.

Kütteks kasutame hakkepuitu. Reservkatlaid on meil kaks, üks gaasiga teine põlevkiviõliga.

Soojatrasside renoveerimine lõpetati 2010.a ning aastast 2012 kasutame suitsugaaside pesurit.

Dokumendid

323 0501
info@tamsalukalor.ee

Copyright 2020 Tamsalu Kalor AS.